Imam Baqir(A) sade: ”Om du inte är en tålig person, försök skapa uthålligheten och tålamodet (sabr) hos dig själv.” [Safinat ul-Bihar vol. 2, s. 319]