Profeten(S) sade: ”Om den som friar för er har en sådan moral (akhlaq) och religion som ni önskar, acceptera hans frielse. Eftersom om ni inte gör det förökas sedefördärvet på jorden.” [Nahj ol-Fasaha, s. 22]