Obligatorisk lydnad

Fatimah Zahra(A) sade: “Gud har låtit vår (Ahl al Bait:s) lydnad bli obligatorisk (wajib) för att bevara folkets och imamens samhällsordning, samt låtit vårt ledarskap bli obligatoriskt för säkerhet från all splittring och avskiljning.” [Al-Bihar al-Gadim, vol. 8, s. 114]