O Gud, älska dom som älskar Ali

Profeten(S) sade: ”Han är ledaren (mawla) över de som jag har varit ledare (mawla) över. O Gud, älska dem som älskar Ali(A) och hata dem som hatar Ali(A).” [Sahih Muslim, engelska upplagan, Bok 31, Nummer 5920- 23. Sahih al-Tirmidhi. vol. 2, s. 298. Mostadrak. vol. 3, s. 108- 110. Mushkil ul Athar. vol. 2, s. 307- 308 och många, många fler]