Ibn Abbas berättar att Profeten(S) lade sin heliga hand på bröstet och pekade på Alis(A) axel och sade: ”O Ali(A) du är vägledaren(hadi) och genom dig vägleds de vägledda efter mig.” [Tafsir-e Kabir Fakhr-e Razi, vol. 19, s. 14]