Imam Sadiq(A) sade: "Vrede (qathab) är nyckeln till alla synder" [Al-Kafi, vol. 2, s. 303]