Skip to main content Skip to search

Nobowwah (Profetskap)

Nobowwah (Profetskap)

De bästa bland kvinnorna i världen

Den Heliga Profeten(S) sade: "De bästa bland kvinnorna i världen som Allah(SWT) har valt över de andra är: Asia, Faraos fru, Maria, dotter till Imran, Khadijah, dotter till Khuwaylid och Fatimah, dotter till Mohammad.” [Sahih al-Tirmidhi, vol. 5, s. 702]

I allt jag såg fanns Gud

Imam Ali(A) sade: "Gud fanns framför, bredvid och bakom allt jag såg." [Sadr al-Din al-Shirazi, Al-Asfar, Vol. 1, s. 117, Vol. 4, s. 479 och Vol. 5 s. 27]

Ungdomar bör ha religions undervisning

Imam Sadiq(A) sade: ”Shia ungdomar bör ha religionsundervisning. Om jag ser en ungdom ur vår Shia som inte går på dessa undervisningar, kommer jag att lära honom en läxa.” [Bihar-ul-Anwar, vol. 2, sida 29]

Annat än kärlek

Imam Baqir(A) sade: "Är inte religion något annat än kärlek?!" [Mishkat ul-Anwar, kap. 5, sid. 304, hadith nr. 603]

Den bästa principen

Imam Ali(A) sade: "Den bästa principen är tillämpningen av välgörenhet (ihsan)." [Qurrar al-hekam, s. 182]

Det finns en typ av godhet

Den Heliga Profeten(S) sade: "Det finns en typ av godhet (tibah) som står över all annan godhet, och det är när en person, som strider mot Islams fiender, dör i Guds väg. Det finns ingen godhet högre än detta." [Bihar…

Vid den som har min själ i sin hand

Den Heliga Profeten(S) sade: "Vid den som har min själ (rooh) i sin hand, om alla i himlarna och på jorden samlas för att döda en (syndfri) troende (mo’men) eller blir intalade att göra det, kommer Allah(SWT) sannerligen att placera…

När Jafar ibn abi Talib(A) och Zaid Ibn Harithah dog

Imam Sadiq(A) återberättade att när profeten(S) fick veta om Jafar ibn abi Talibs(A) och Zaid Ibn Harithahs död, brast han i tårar för deras skull, varje gång han gick in i sitt hus, och sade: ”De brukade samtala med mig…

Hela min Ummah kommer att stiga in i paradiset

Profeten Mohammad(S) har sagt följande till sina följeslagare: ”Hela min Ummah [den muslimska nationen] kommer att stiga in i paradiset (jannah), förutom de som vägrar. [Följeslagarna] frågade: "Allahs Sändebud, vem kommer att vägra?". Han(S) [Sändebudet] svarade: "Den som lyder mig…

Ve över den muslim som inte avsätter

Den Heliga Profeten(S) sade: "Ve över den muslim som inte avsätter (åtminstone) en dag i veckan för att studera detaljerna i sin religion och för att granska (frågorna) i sin religion.” [Bihar al-Anwar, vol. 1, s. 176]

Att donera under fattigdom

Imam Sadiq(A) sade: "Det finns tre ting; att donera under fattigdom, gott humör gentemot alla människor och rättvisa mot sig själv, som ifall någon tar med sig en av dessa tre ting till Allah(SWT), kommer Han göra himlen nödvändig för…

De bästa tjänarna

Imam Baqir(A) berättar att den Heliga Profeten(S) en gång fick frågan om de bästa tjänarna och han svarade: "De är sådana som när de gör gott blir glada över det, när de gör fel så söker de förlåtelse, när de…

  • 1
  • 2

Mål att förbättra

Profeten(S) sade: ”Den som börjar dagen men inte har som mål att förbättra muslimernas förhållande, är ingen muslim.” [Al-Kafi, vol. 2, s. 163]