Profeten Mohammad(S) sade: "Ni måste förvisso uppmuntra det goda (amr bi al-ma’ruf) och förbjuda det onda (nahy ’an al-monkar); annars kommer missdådarna att härska över er så att även om de goda bland er ber sina böner, kommer deras böner inte att besvaras." [Osol al-Kafi, vol. 5, s. 56]