Fråga:
Ni borde ångra er från kufr. Kom till aqidah sunni. Om ni dör som rafidhia så kommer ni att dö som kuffar.

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Broder,
Kufr betyder att förneka Gud; har vi förnekat Gud någonstans? Eller förnekat
Hans enhetlighet? Eller förnekat Hans sändebud och Profet(S) som kommit med
den sublima kompletta religionen Islam och fått den heliga Koranen
uppenbarat som vägledning för människor oavsett tid och rum? Säger vi
överhuvudtaget något som inte sammanstämmer med den heliga Koranen,
Profetens(S) hadither och sunnah eller hjärnan som Gud välsignat människan
med som ett medel att skilja på rätt och fel? Förnekar vi Profetens(S) ätt
och hushåll Ahl al-Bait(A) som Profeten(S) otaliga gånger på Guds befallning
tog tillfället i akt och anbefallde Ummah och folket att följa och inte
distansera sig från, varken från den heliga Koranen eller från Ahl
al-Bait(A), om de sökte sann frälsning och ljuset och med det sökte avstånd
från mörker och villfarelse? Förnekar vi deras rätt eller Profetens(S) bud
som är Guds bud?

Var har du sett den kufr du talar om någonstans broder?

Må Gud öppna våra hjärtans ögon med sanningens ljus och vägleda oss alla med
sin Barmhärtighet och välsigna oss med följet av Profeten(S) och Ahl
al-Bait(A) och påskynda vår Väntade Imams(Aj) återkomst och fylla världen
med ljus, sanning och rättvisa med hans(Aj) ankomst inshaAllah!

Vänliga hälsningar

Sunnah.se