Profeten(S) sade: ”Nedvärdera inte någon av muslimerna, för även ett litet muslimskt barn har ett stort värde hos Gud.” [Majmo’e Waram, vol. 1, s. 31]