Imam Ali(A) sade: ”Det finns många vänner som är närmare än släktingar för människan.” [Mavaze al-Saduq, s. 74]