Imam Ali(A) sade: ”Pratet minskas när klokheten når sin höjdpunkt.” [Nahj ol-Balagha, tal 68]