Profeten(S) sade: ”När era barn når sju års ålder, tillse att de ber.” [Mostadrak, vol.1, s. 171]