När en troende tjänare

Imam Sadiq(A) sade: ”När en troende tjänare blivit lagd i sin grav, kommer bönen stå på hans högra sida, allmosan (sadaqa) på hans vänstra, hans goda gärningar (hasanat) står skuggandes över honom och bredvid står tålamodet (sabr). När de två änglarna som är ansvariga för utfrågningen, uppenbarar sig i graven, säger tålamodet till bönen, allmosan och de goda gärningarna: ’Ni är här för att hjälpa er vän. Om ni inte klarar av det, kommer jag att vara med honom.” [Osol al-Kafi, vol. 3, s. 143, "Boken om tro och otro", kap. om "Tålamod", hadith, 8. Thawab al-a’mal, s. 203]