Profeten(S) sade: ”När du fastar måste dina öron, ögon och din tunga vara fastande.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 16]