Profeten(S) sade: "Jag hälsar på barnen så att mina anhängare (ashaab) följer mitt sätt och fortsätter med detta efter mig." [Akhlaq Dezfoli, s. 261]