Guds Sändebud(S) sade: "Min glädje ligger i bönen." [Furu' al Kafi, vol. 5, s. 321]