Imam Baqir(A) återberättade: ”Någon frågade profeten(S) vem det är som har mest rättigheter (hoqoq) gentemot människan? Han(S) svarade: Föräldrarna.” [Mishkat ul-Anwar, s. 158)]