Imam Ali(A) sade: "Den som konsulterar med kunskapens män, visar sin egen utveckling…"[Bihar al-Anwar, vol. 75, s. 105]