Profeten(S) sade: ”En av mannens lycka är att få en fru som är duglig samt har en god moral (akhlaq).” [Al-Kafi, vol. 5, s. 327]