Mahdi är mitt barn

Profeten(S) sade: ”Mahdi(AJ) är mitt barn. Han skall vara frånvarande under en långvarig period och när han återkommer, skall han sprida rättvisan(adl) och hederligheten över hela jorden efter en förtryckande och plågsam period.” [Montakhab al-athar, s. 249]