Den femte av Usol-e-Din (trons grundsatser)
är ma’ad (domedagen) som vittnar om den
yttersta dagen, dagen av återuppståndelse och räkenskap.