Mästarna av paradisets ungdomar

Profeten(S) sade till Fatimah Zahra(A) :”Jag svär vid Gud, dina två söner är mästarna av paradisets ungdomar (Sayyeday shababo ahl al-jannah).[Tarikh Dameshq, vol. 1, s.242]