Imam Hassan(A) sade: "Den mängden av intellekt en människa kan ha; blir endast känd genom hennes ilska (qathab)." [Al-Bihar, vol. 78, s. 113]