Den Heliga Profeten(S) sade: "Lesbiskhet mellan par är samma sak som otukt". [Kanz-ul-'Ummal, vol. 5, s. 316]