Profeten(S) sade: ”Den som dör utan att lära känna sin Imam, har dött okunnig.” [Bihar al-Anwar, vol. 23, sid. 78]