Imam Sadiq(A) sade: ”Lär känna en persons tålmodighet (sabr), genom vreden (qathab).” [Tohaf al-oqol, s. 315]