Profeten(S) sade: ”Lämna aldrig den fattige tiggandes (al-sael), även om du bara kan ge honom en halv dadel.” [Jame al-Akhbar, s. 162]