Imam Ali(A) sade: ”Kyskhet (taqwa) är dominerande för etiken (akhlaq).” [Nahj ol-Balagha, predikan 402]