Profeten(S) sade: ”De fattiga är kungar för paradisets folk (ahl al-jannah).” [Jame al-Akhbar, s. 129]