Imam Baqir(A) sade: ”Ingen styrka och kraft är starkare än den kraften som besegrar lusten (al-hawa).” [Al-Bihar, vol.78, s. 165]