Profeten Mohammad(S) sade: ”Den som blir vittne till att en förtryckande ledare tillåter det som Gud har förbjudit, bryter mot Guds löften, opponerar sig mot Profetens(S) traditioner och agerar orättvist och förtryckande bland människorna. Den som inte, genom ord såväl som handling,  hindrar denne från att begå onda handlingar, har berättigat sig för Guds bestraffning precis som den förtryckande ledaren.” [Tarikh Tabari, vol. 4, s. 304]