Profeten(S) sade: ”Klä dig i nya kläder och lev med god moral.” [Nahj ul-Fasaha, s. 92]