Imam Ali(A) sade: ”Jag förvånas över dem som har kännedom om lustens dåliga konsekvenser men ändå inte avstår dem.” [Qurrar al-hekam, s. 494]