Jorden utan en gudomlig ställföreträdare

Imam Ali(A) sade: "Sannerligen lämnas inte jorden utan en gudomlig ställföreträdare som reser sig med gudomliga bevis och argument, antingen synlig och synbart eller undanskymd och fördolt, så att Guds bevis och argument inte förstörs." [Osol al-Kafi, vol. 1, s. 22]