När Profeten(S) tillfrågades om Mahdi(AJ), sade han: "Jorden kommer att upplysas av hans utstrålning och hans makt kommer att nå både öst och väst." [Fara’id us Simtayn, Mu’assassat ul Mahmudi li Taba’a, Beirut 1978, s. 160]