Fråga:

Salamo alikom wa rahmatoallah wa barakato.

I de olika namnen. exempel vem som har sagt hadithen: exempel.

Hadith al-Qudsi

Bihar al-Anwar osv.

eller informationen finns inte.??

Jag skulle vilja att ni la ut vem de personerna var och vad de hade för relation med profeten om den inforamtionen finns.

exempel vem var Safinat al-Bihar. Om det finns information så kallad. Jag är ganska ny i islam och letar information på nätet men är mycket rädd att man läser fel saker finns ju mycket som inte stämmer på nätet och det skall man vara rädd att ta åt sig. Vill bara hitta det rätta och förstå.

Man vill ju inte gå vilse.

Salamo alikom

Svar:

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Wa alaykom as-salam wa rahmat-o-llah-e wa barakatoh broder, All lovprisande och tacksamhet hör till Gud som vägleder sina tjänare. Du är välkommen med dina frågor och vi ska göra vårt bästa för att försöka besvara dessa med Guds hjälp inshaAllah. Broder, det som står precis efter hadithen i parantes som källhänvisning är i själva verket namn på hadithsamlingsböcker. Dessa är i allmänhet på arabiska och används mest som uppslag snarare än komplett översatta böcker och på samma sätt har vi upprättat diverse kategorier och samlat olika hadither kring de specifika kategoriämnena från olika källor och översatt dessa för att underlätta och tillgängliggöra de på det svenska språket.

Anledningen till att hela led av hadithåterberättare inte redogörs är förutom att detta inte är brukligt så består dessa led av flertalet personer och att rada upp dessa namn säger allmänheten inte mycket eftersom allmänheten inte har någon specifik och grundlig kännedom om dessa personer; däremot återges källa för att möjliggöra för de intresserade att kunna slå upp hadithen i hadithsamlingsboken och vidare, om intresserad, även ta del av återberättarledet som är redogjorda i dessa hadithsamlingsböcker.
 
Utöver detta är kännedomen om dessa återberättare en egen särskild kunskapsgren som fuqaha (rättslärda) studerar och som kallas ”ilm ar-rejal” (”kunskapen om männen” – det finns även kvinnor som varit återberättare och innebördsmässigt menas egentligen ”kunskapen om återberättarpersonerna” och ”kunskapen om männen” är en raköversättning av den arabiska benämningen). Därmed är inte vilken hadith som helst accepterad utan vidare utan det kan ibland finnas svaga länkar – återberättare – i ledet vilket leder till att hadithen beräknas som svag och vidare finns andra kriterier för att en hadith ska räknas som autentisk och dessa står omnämnda under FAQ & Feedback sektionen på sidan.
Så för den som är intresserad är det bara att slå upp i källan och ta del av dessa namn…

Må Gud vägleda dig och oss alla till sanningens väg och stärka och hjälpa oss att följa den med fasta steg och färdas mot Honom och med Hans kärlek våra hjärtan och själ, vid Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!