Imam Jawad(A) sade: ”Jag råder dig att ha taqwa för att bli skyddad från faror med sedesfördärv och för att slutligen få den oändliga lyckan.” [Al-Bihar, vol. 78, s. 385]