Jag lämnar efter mig två ting

Guds Profet(S) sade: ”Jag lämnar efter mig två ting (al-thaqalein), så om ni följer dem kommer ni aldrig att bli vilseledda efter mig; och de är Guds Bok och mitt Ahl al Bait.” [Mosnad ibn Hambal, vol. 3, s. 59. Liknande hadither i vol. 3, s. 3, 17, 26. vol. 4, s. 366- 7. vol. 5, s. 151- 2. Se också Sahih al-Tirmidhi för liknande hadither, vol. 2, s. 308 och Sahih Muslim, vol. 2, s. 325- 6]