Profeten(S) sade: ”Jag blev utvald från Gud för att uppvisa klart (och sprida) den hedervärdiga moralen (akhlaq) till folket.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 14]