Al Juwayni rapporterar att Profeten(S) sade: "Jag, Ali, Hassan, Hossein och nio avkomlingar från Hossein är de renade och de ofelbara." [Fara’id us Simtayn, Mu’assassat ul Mahmudi li Taba’a, Beirut 1978, s. 160]