Jag är varnaren

Ibn Jarir, Ibn Mardawiyyah, Abo Na’im Esfahani, Deylami, Ibn ’Asaker och Ibn najjar har berättat: När den sjunde versen av surah al-Ra’ad (Åskan [13:7]) uppenbarades, lade Profeten(S) sin heliga hand på sitt bröst och sade: "Jag är varnaren" och med sin hand pekade han på Alis(A) axel och sade: "Du är vägledaren; O Ali(A) genom dig vägleds de vägledda efter mig." [Dorr ol-Manthor, vol. 4, s.45]