Jag är staden av Kunskap

Profeten(S) sade: Jag är staden av kunskap och Ali(A) är dess port. Den som ämnar träda in i staden och visdomen, bör träda in genom dess port.” [Sahih al-Tirmidhi, vol. 5, sid. 201 och 637. al-Mostadrak, vol. 3, sid. 126-127 och 226]