Allah(SWT) sade: "Min tjänare ('abd)! Jag är sanningen(haqq) och Jag älskar dig, så vid Min rättighet(haqq), älska Mig." [Irshad al-qolub, s. 171]