Skip to main content Skip to search

Islamiskt ledarskap

Imamat (Islamiskt ledarskap)

Den Väntade Frälsaren(AJ)

En dag frågade någon Imam Baqir(A) varför Profetens(S) son, Imam Mahdi(AJ), har tilldelats namnet ’den väntade frälsaren’? Imamen(A) svarade: ”Detta eftersom han(AJ) kommer att vara dold under en längre tid. Hans(AJ) uppriktiga följeslagare kommer utsättas för många svårigheter men kommer…

I väntan på befrielse (Faraj)

Imam Ali(A) sade till sina följeslagare: ”Var i väntan på befrielse (faraj) och misströsta aldrig om Guds nåd och barmhärtighet, då de mest omtyckta av handlingar inför Gud, är väntan på befrielse (faraj). Den som tillbringar sitt liv i väntan…

När Fatima Zahra(A) stod i bön

Imam Sadiq(A) sade: ”När Fatima Zahra(A) stod i bön iklädd sin bönedräkt sken hon klart för invånarna av paradiset, såsom stjärnor lyser över jorden.” [Lisan al-Arab, vol.16 sid.43]

Kännedom om vår tids Imam(AJ)

Imam Baqir(A) sade: ”Om en person spenderar nätterna i dyrkan och dagarna i fasta, spenderar all sin egendom i Guds väg som välgörenhet (sadaqah) och genomför Hajj under hela sitt liv (varje år), men inte har kännedom om Guds Wali…

Hjärtats näste

Imam Askari(A) sade till sin son Imam Mahdi(AJ): ”Du skall veta, sannerligen kommer de ödmjukas och uppriktigas hjärtan att dra sig till dig som fåglarna dras till deras nästen.” [Kamaluddin, Shaikh Saduq, s. 448]

Kärlek till Mohammads(S) familj är räddningen från elden

"Erkännandet av Mohammads(S) familj är frihet från Elden, Kärlek till Mohammads(S) familj är att gå över stigen (sirat). Vänskap med Mohammads(S) familj är säkerhet från Elden." Källa 1: [Ash-Shifa, sid 142 av Qadi Iyad (död 544 hijri), engelska översättningen av…

Passera stigen (sirat) med Alis godkännande

Abu Bakr sade följande: "Ingen kommer att få möjligheten att passera stigen (sirat) som leder till Himlen på Domedagen utan ett godkännande av Ali(A)." [al-Sawa'iq al-Muhriqah, av Ahmad Ibn Hajjar al-Makki, sid 126]

En tår förlåter synder

Imam Hossein(A) sade: "Om åminnelsen av oss bryter ut i en tår lika stor som vingen hos en fluga så kommer den personens synder att bli förlåtna, även om de är lika många som skummet i havet." [Kamil al ziyaraat,…

Solen bakom molnen

Imam Mahdi(AJ) sade: ”Nyttjandet av mig under min fördoldhet(ghayba) är som nyttjandet av solen då molnen döljer den från synen.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, s. 92]

De hikma som finns bakom Mahdis(AJ) fördoldhet

Imam Sadiq(A) sade: ”De hikma som finns bakom Mahdis(AJ) fördoldhet(ghaybah) upptäcks inte förrän hans återkomst(faraj), såsom de hikma (orsaksanledningar) som fanns bakom Khidhrs(A) handlingar som att göra hål i skeppet, mörda den unge mannen och bygga om den halvförstörda väggen,…

Ingen förblir fast i sin tro om imamat

Profeten(S) sade: ”Mahdi(AJ) är den som blir fördold(ghayb) från sin anhängare och vänner. En fördoldhet(ghaybah) under vilken ingen förblir fast vid sin tro om imamat och welayat, förutom den vars tro (iman) Gud prövat i dess hjärta.” [Madrak Pishin, s….

Anledningen till fördoldheten

Imam Sadiq(A) sade: ”Anledningarna bakom Imam Mahdis(AJ) fördoldhet(ghaybah) upptäcks inte förrän hans återkomst(faraj), såsom anledningarna bakom Khidhrs(A) gärningar, som att göra hål i båten, mörda den unge mannen och bygga om den halvförstörda väggen, inte uppenbarades för Moses(A) förrän vid…