Profeten(S) sade: ”Islam är bättre än allt och inget är bättre än Islam.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, sid. 18]