Imam Ridha(A) sade: ”Ingen rikedom har mer vinster än förnöjsamheten.” [Al-Bihar, vol. 78, s. 348]