Den Heliga Profeten(S) sade: "Ingen droppe (blod) är mer älskad av Allah(SWT), den Allsmäktige och Ärorika, än den droppe blod som faller i Guds väg." [Wasael al-Shia, vol. 15, s. 14]