Profeten(S) sade: "Den som inte ber (inte gör salat) utan anledning, ingen av hans gärningar accepteras." [Mostadrak, vol. 1, s. 175]