Imam Baqir(A) sade: "Informera våra efterföljare att de sannerligen kommer vara bland de räddade på Återuppståndelsens Dag (qiyamah) om de upprättar vad de blivit befallda att göra." [Bihar al-Anwar, vol. 2, s. 29]